Galicia: Newspapers & Broadcasting

A Change in the Landscape of Spain: New Mass Media After the Crisis of 2008

The informative treatment of the 2008 global crisis that has particularly affected Spain, together with the new social networks and the new cybernetic media serving an increasingly proactive social community, has led to endless new newspapers, radios, blogs, televisions and other media of communication. However, at the same time the consequences of that global crisis have has dramatic effects in the Spanish mass media business. According the Informe Anual de la Profesión Periodísticas 2015 during the period 2008-2015, 375 media business have closed in Spain among newspapers, magazines, television, radio networks and press agencies.
 
Because libraries, archives and research centers in the United States may not be aware of that dramatic new sift and transformation that is currently happening in the Spanish mass media, we are organizing in this section a comprehensive list of new and traditional media present today (2018) in Spain. Our goal is to help institutional selectors to identify the changes that is presently happening in Spain.

References
 • Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia
 • M. Barreiro, Manuel; Pérez Pena, Marcos. A crise nos Medios en Galego (2013) Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.- ISBN 978-84-695-7905-3
 • López García, Xosé, La prensa diaria en Galicia : (1976-2000). Santiago de Compostela : Universidad de Santiago de Compostela, 2001. 148 pages.
 • Santos Gayoso, Enrique. Historia de la prensa gallega, 1800-1986. Sada, A Coruña : Ediciós do Castro. 1990-1995. 2 volumes. v. 1: 1800-1986, 872 pages -- v. 2: 1800-1993, 423 pages.

Digital News & Newspapers Born Around and After the Crisis

2020

Digital News & Newspapers Born Around the Turn of the 21st Century

2006

2003

2000

1996

 • Vieiros | https://www.vieiros.com/ ---
  February 26, 1996 - July 24, 2010; only version digital;
  Archive digital: Hemeroteca
  Type: Digital news in Galician language | Headquarters: A Coruña | Coverture: Galicia
  more info -- Wiki in Galician
  Note: Oldest Galician digital newspaper
  Note: "Inaugurado o 24 de febreiro de 1996, Vieiros, o barrio galego en Internet, comezou a súa andaina como buscador de información e de recursos de interese, tentando cumprir unha dobre función: erixirse na porta de entrada da rede a Galicia e ser un espazo dinámico e aberto á participación, involucrando aos internautas na súa elaboración (Rodríguez e Romero, 2004: 220). Dez meses despois, Vieiros deu un xiro na súa actividade e evolucionou cara o que hoxe entendemos como un medio dixital, ofrecendo novos servizos, xerando os seus propios contidos informativos e actualizándoos diariamente. A páxina non deixou de crecer e de reinventarse en ningún momento e, xa en 2001, contaba con máis de trinta correspondentes en distintas vilas galegas e do exterior. Coa chegada do novo milenio, os esforzos do equipo de Vieiros dirixíronse cara a mellora dos servizos prestados aos seus usuarios, a presentación dun novo Buscador (o máis completo de Galicia, con máis de dez milleiros de rexistros) e a creación da primeira axenda electrónica galega , pero o despegue definitivo do medio non se produciría ata finais de 2002 cando, grazas á cobertura do desastre ecolóxico do Prestige, conseguiron triplicar o seu número de lectores diarios". page 158

1987

Well-Known Newspapers

1968

1917

1908

 • El Progreso | https://www.elprogreso.es/ -- ISSN: 2445-0162 print; 1576-6594 electronic
  August 16, 1908- to date; versión digital 2007 - to date.
  Also archive digital: Search in newspaper: 2007 to date | En Prensa historica (1998-1940) Open source
  Type: Daily newspaper in Spanish and Galician | Headquarters: Lugo |
  Coverture: Galicia. Local. Leading newspaper of Lugo and its Province. It has an edition in Ribera Sacra
  Point of view: centre-wing, local and general information |
  Note: El Progreso belongs to Grupo El Progreso, a Galician media business group .
  Wiki in Spanish

1882

1878

1853

News Magazine

 • Sermos Galiza ISSN: 2444-9326

  Num. 0, May 17, 2012 - January 2, 2020 -- to date; version digital, weekly + print version, weekly;
  Type: weekly | Headquarters: Santiago | Language: Galician | Portuguese
  Point of view: Nationalism, Galician perspectives. |
  Note: After January 2, 2020, Sermos is published on Saturdays as a supplement to the daily Nós Diario.
  more info -- Wiki in Spanish|
  more info -- Wiki in Galician|

Single Newspapers e-Archives

e-Hemerotecas

Identyfying and Locating Periodicals

Websites and Public Catalogs

 • Repertorio da prensa da emigración galega Partial full text

  Seguindo a liña de difusión do patrimonio documental producido pola colectividade galega do exterior, o Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega presenta a versión actualizada do Repertorio da prensa galega da emigración, editado en 1998 e froito dun proxecto de investigación dirixido por Vicente Peña Saavedra.
 • Catalogo de la Hemeroteca da Real Academia Galega A hemeroteca conserva nos seus fondos máis de 3.000 cabeceiras de revistas publicadas ao longo dun período de douscentos anos. De especial importancia é a sección de publicacións galegas, que reúne títulos tan significativos como Diario de Santiago, Semanario instructivo, El Idólatra de Galicia, O Vello do Pico-Sagro, A Nosa Terra, Nós ou Vida gallega. Tamén resulta de grande interese o conxunto de revistas americanas, editadas as máis delas polas colectividades galegas que viviron na emigración cubana e arxentina a finais do século XIX e principios do XX. Polo seu valor histórico cómpre mencionar tamén as revistas que proceden de coleccións persoais, e moi nomeadamente aquelas que pertenceron a Manuel Murguía, a Emilia Pardo Bazán, aos irmáns Antonio e Francisco Mª de la Iglesia, e, máis recentemente, ao académico Isidro Parga Pondal.

Bibliografia

 • FERNÁNDEZ PULPEIRO, Juan Carlos. Apuntes para la historia de la prensa del siglo XIX en Galicia : con un índice general de publicaciones editadas en Galicia entre los añs 1800-1950. A Coruña : Do Castro, 1981. 336 pages. ISBN: 9788474920826
 • LOPÉZ GARCÍA, Xose. A prensa local e comarcal en Galicia. Santiago : Edicións Lea, 1992. 133 pages. ISBN: 9788460438823
 • LÓPEZ GARCÍA, Xosé, La prensa diaria en Galicia : (1976-2000). Santiago de Compostela : Universidad de Santiago de Compostela, 2001. 148 pages. ISBN: 9788481218916
 • PEÑA SAAVEDRA, Vicente. Repertorio da prensa galega da emigración; director do proxecto, Vicente Peña Saavedra ; coordinador do proxecto, Marcelino Xulio Fernández Santiago. Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 1998. 331 pages. ISBN: 9788487172304
 • SANTOS GAYOSO, Enrique. Historia de la prensa gallega, 1800-1986. Sada, A Coruña : Ediciós do Castro. 1990-1995. 2 volumes. v. 1: 1800-1986, 872 pages YSBN: 9788474924893-- v. 2: 1800-1993, 423 pages. ISBN: 9788474927672
 • SANTOS GAYOSO, Enrique. Índice general de la prensa gallega: relación anual de las publicaciones periódicas gallegas: 1800 - 1993. Santiago de Compostela: Nino - Centro de impresion digital. 2007. ISBN 97884690078624
 • SANTOS GAYOSO, Enrique. Historia de la prensa gallega: cuatro siglos de publicaciones periódicas (1800-2012), Tomo I: 1800-1932; Tomo II: 1933-2012; Tomo III: Índices. A Coruña: E. Santos. 2014.