Galicia: Libraries & Archives

Research Libraries

Library Gateways

Collective Catalogs

Digital Libraries

Digital Libraries and Documentation Centers: Subjects

 • Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna | Rosario Álvarez and Ernesto González Seoane (eds.) (2017):  Gondomar é o resultado dun proxecto de investigación que ten por obxecto reunir nun repositorio dixital toda a produción escrita en lingua galega ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII e, ao tempo, elaborar e poñer ao dispor dos investigadores e do público interesado unha serie de ferramentas para a súa interpretación e o seu estudo.

 • Biblioteca Virtual de Literatura Universal en Galego (Bivir)
 • Carteles de Galicia. Colección de carteles depositados en la Biblioteca Pública de A Coruña Miguel González Garcés. En ella se pueden consultar carteles desde el año 1958 al 2011
 • eBiblioteca da Galeguidade. Publicaciones sobre la diáspora gallega editadas por la Xunta de Galicia. Las obras están disponibles para su lectura online y descarga en formato pdf.
 • GaliciaLe. lataforma del libro electrónico de las biblioteca públicas gallegas donde encontrarás obras en formato digital de temáticas diversas en las que los intereses de todas las personas lectoras tienen su espacio (ficción, informática, historia, ocio etc.) y todas las edades su lugar.
 • Arquivo da Emigración Galega (AEG). O Arquivo da Emigración Galega (AEG) é un centro de documentación e investigación sobre o fenómeno da emigración galega dende unha perspectiva multidisciplinar. Foi creado en 1992 pola Sección de Cultura Galega no Exterior do Consello da Cultura Galega, para ser un lugar de encontro, centro documental e de información para todas aquelas persoas interesadas no estudo do fenómeno migratorio. O Arquivo dende os seus inicios ten como fin prioritario a recuperación documental e gráfica do patrimonio cultural xerado pola colectividade galega asentada fóra de Galicia, para salvagardar e difundir o dito patrimonio, que se pon a disposición tanto do persoal investigador especializado no estudo dos fluxos migratorios, como das persoas interesadas por calquera outro motivo.
 • Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CDIF)O Centro conta cunha Comisión Técnica Asesora na que participan especialistas en materia de igualdade, feminismos, sexos, xéneros e sexualidades, en diferentes áreas de coñecemento da sociedade e cultura galegas. A Comisión constituíuse formalmente o 1 de outubro de 2019. O CDIF ten a encomenda de elaborar propostas que, construídas desde parámetros de xustiza social e cultural, acrecenten e dean continuidade e estabilidade á participación do CCG nas correntes que apostan por erradicar as discriminacións inscritas no sistema dos sexos.
 • Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia CDSG O principal obxectivo do CDSG é participar, como axente activo, no proceso de normalización do idioma galego, propiciando o intercambio e difusión dos materiais xerados neste proceso e creando foros de debate e reflexión arredor da planificación lingüística en Galicia.
 • Arquivo Sonoro de Galicia O Arquivo Sonoro de Galicia (Consello da Cultura Galega) asume a responsabilidade de preservar un patrimonio cultural sonoro galego que abrangue numerosos eidos do coñecemento, tanto en ámbitos públicos coma privados, xa sexa en gravacións inéditas ou editadas.
 • Proxecto epístola Unha iniciativa para consultar e explorar as relacións epistolares entre figuras relevantes da cultura galega. O Consello da Cultura Galega conserva actualmente en formato dixital un importante conxunto de documentos persoais de figuras senlleiras que son fundamentais para o coñecemento da historia da Galicia contemporánea: Rosalía de Castro, Luís Seoane, Valentín Paz-Andrade, Manuel Puente, Antonio Pérez Prado, Xosé Benito Abraira, Carlos Maside, Isaac Díaz-Pardo, Lois Tobío, Silvio Santiago, Ramón Piñeiro ou Lino Novás, entre outros.

Galicia: Open Access Repositories

Local

Spain

 • Hispana: portal de acceso al patrimonio digital y agregador nacional "Acceso a 7,454,495 objetos digitales de 218 repositorios. "
 • Recolecta RECOLECTA o Recolector de Ciencia Abierta es una plataforma que agrupa a todos los repositorios científicos nacionales y que provee de servicios a los gestores de repositorios, a los investigadores y a los agentes implicados en la elaboración de políticas (decisores públicos). RECOLECTA nace fruto de la colaboración, desde 2007, entre La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) de la CRUE con el objetivo de crear una infraestructura nacional de repositorios científicos de acceso abierto. 

Galicia: Archives

List of Archives: A Selection

Arquivos Diocesanos

Galicia currently has five dioceses or archdioceses, namely: Santiago de Compostela, Tuy-Vigo, Orense, Lugo and Mondoñedo-Ferrol. These dioceses have the following Archives:

Arquivos Historicos

Guides and Catalogs 

Bibliographies and Estudos

​For more guides, catalogs and editions organized by region and archive consult this SELECTED TITLE LIST.